OGÓLNE WARUNKI I ZASADY GWARANCJI DLA PRODUKTÓW DREAM MACHINES
INFORMACJE O FIRMIE
W UNII EUROPEJSKIEJ (W TYM POLSKA)
Sklepy internetowe działające pod adresem www.dreammachines.pl (dla Polski) i www.dreammachines.eu (dla reszty UE) jest zarządzany przez Dream Machines sp. z o.o. z zarejestrowanym biurem w Warszawie przy ulicy Wołoskiej 16, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. ST. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000568621, NIP 525-26-25-009, REGON 362121737, kapitał zakładowy w pełni opłacony 800 000 PLN, e-mail: support@dreammachines.pl, nr. Telefonu +48 22 853 7901.
AMERYKA PÓŁNOCNA (W TYM STANY ZJEDNOCZONE)
Sklep internetowy działający pod adresem dreammachines.io prowadzony przez Dream Machines Inc. z siedzibą w Brown City w stanie Michigan przy ulicy 6465 Brooks Rd. kod pocztowy: 48416, E-mail: support@dreammachines.pl
DALEJ OBA PODMIOTY MOGĄ BYĆ ZAMIENNIE NAZYWANE JAKO DREAM MACHINES LUB SPRZEDAWCA
ZASADY OGÓLNE
1. Dream Machines gwarantuje sprzedaż swoich produktów oraz gwarantuje stan i jakość wszystkich sprzedawanych produktów. Naprawy będą wykonywane przez Dream Machines lub w autoryzowanym serwisie Dream Machines, zwanym dalej serwisem.
2. Niniejsza gwarancja obejmuje tylko produkty produkowane i sprzedawane przez Dream Machines lub jednego z jej partnerów. Data ważności gwarancji jest podana na oficjalnej stronie Dream Machines w zakładce „Sprawdź gwarancję”. Ten system jest publiczny i otwarty dla wszystkich użytkowników. Faktura lub inny odpowiedni dokument sprzedaży, który został zaakceptowany i potwierdzony przez Dream Machines, może również służyć jako dowód zakupu. Przedmiot objęty gwarancją jest dalej nazwany sprzętem.
3. Roszczenia gwarancyjne rozpatrywane są za pośrednictwem powyższego adresu e-mail.
OKRES GWARANCJI:
We wszystkich regionach okres gwarancji obowiązuje od daty określonej w punkcie 2 Informacji Ogólnych.
1. Standardowy okres gwarancji na sprzęt Dream Machines jest następujący:
a.) UE (w tym Polska)
• Laptop - 24 miesiące z następującymi wyjątkami dotyczącymi określonych części:
• Zasilacz - 12 (dwanaście) miesięcy gwarancji;
• Bateria - 6 (sześć) miesięcy gwarancji;
• Wyświetlacz - 12 (dwanaście) miesięcy gwarancji z następującymi cechami:
• W przypadku złych pikseli wyświetlacz zostanie wymieniony tylko wtedy, gdy spełniony zostanie którykolwiek z następujących warunków:
• 6 złych pikseli na ekranie Full HD;
• 8 złych pikseli na ekranie 3K / 4K;
• W przypadku wycieku światła (tzw. bleedingu) ekran zostanie wymieniony, jeśli poziom przenikania jest widoczny przy zastosowaniu filtra 5% ND. Ten test penetracji należy przeprowadzić w zwykłym systemie operacyjnym zainstalowanym na laptopie i przy naturalnym oświetleniu pomieszczenia.
• Wszystkie inne usterki wyświetlacza będą rozpatrywane indywidualnie przez autoryzowany serwis.
• Myszy, podkładki i klawiatury – 24 miesiące
b.) Reszta świata (w tym USA)
Laptop - 12 miesięcy za wyjątkiem:
• Bateria - 6 (sześć) miesięcy gwarancji;
• W przypadku złych pikseli wyświetlacz zostanie wymieniony tylko wtedy, gdy spełniony zostanie którykolwiek z następujących warunków:
• 6 złych pikseli na ekranie Full HD;
• 8 złych pikseli na ekranie 3K / 4K;
• W przypadku wycieku światła (znanego również jako bleeding), ekran zostanie wymieniony, jeśli poziom przenikania jest widoczny przy zastosowaniu filtra 5% ND. Ten test penetracji należy przeprowadzić w zwykłym systemie operacyjnym zainstalowanym na laptopie i przy naturalnym oświetleniu pomieszczenia.
• Wszystkie inne usterki matrycy będą rozpatrywane indywidualnie przez autoryzowane centrum serwisowe.
• Myszy, podkładki i klawiatury - 12 miesięcy
PROCEDURA NAPRAWY:
1. W przypadku stwierdzenia wady w sprzęcie dostarczonym przez Dream Machines, kupujący zobowiązany jest zgłosić taką wadę nie później niż 7 dni od jej wystąpienia.
2. Zgłoszenie wady należy przesłać na adres e-mail podany powyżej.
3. Autoryzowany serwis w ciągu 3 dni roboczych potwierdzi otrzymanie zgłoszenia serwisowego i udzieli kupującemu informacji jak rozpocząć procedurę serwisową lub zada dalsze pytania w celu wyjaśnienia sytuacji. W przypadku stwierdzenia, że zgłoszenie naprawy nie jest objęte gwarancją lub nie spełnia warunków gwarancji, również osoba ta zostanie o tym powiadomiona w ciągu 3 dni roboczych.
4. W większości przypadków sprzęt trzeba będzie wysłać do serwisu lub do siedziby Dream Machines. Pełne szczegóły są wymienione poniżej:
• Laptopy:
• Na terenie RP laptopy objęte są gwarancją „Door to Door”. Po potwierdzeniu zgłoszenia gwarancyjnego zorganizujemy usługę odbioru laptopa, dokończymy naprawę i zwrócimy laptop użytkownikowi bez dodatkowych opłat dla kupującego. Uszkodzenia podczas transportu zostaną pokryte przez ubezpieczenie firmy transportowej, a koszty ubezpieczenia - Dream Machines. Użytkownik jest odpowiedzialny za prawidłowe zapakowanie produktu zgodnie z opisem w rozdziale Zasady gwarancji (niewłaściwe opakowanie może skutkować uszkodzeniem nie objętym przez Dream Machines). Należy pamiętać, że wszelkie uszkodzenia produktu po zwrocie należy odnotować w formularzu odbioru.
• W krajach UE, USA lub innych krajach z oficjalną reprezentacją Dream Machines, kupujący jest zobowiązany do wysłania laptopa do Dream Machines przez swojego kuriera lub pocztę. Za wszelkie uszkodzenia powstałe podczas transportu do Dream Machines odpowiada wyłącznie kupujący. Obejmuje to uszkodzenia wynikające z niewłaściwego pakowania lub uszkodzenia podczas transportu. Po naprawie laptopa Dream Machines będzie odpowiedzialne za odesłanie laptopa do kupującego i pokrycie kosztów ubezpieczenia do miejsca przeznaczenia. Ponadto wszelkie uszkodzenia produktu po zwrocie należy odnotować w formularzu odbioru.
• Inne kraje spoza UE lub USA będą musiały pokryć wszystkie koszty związane z wysyłką do autoryzowanego centrum serwisowego oraz koszty zwrotu do kupującego. W takim przypadku kupujący jest odpowiedzialny za odpowiednie opakowanie i wszelkie koszty ubezpieczenia lub uszkodzenia podczas transportu.
• Myszy, podkładki i klawiatury:
• W UE (w tym w Rzeczypospolitej Polskiej), USA lub innych krajach, w których Dream Machines ma oficjalne przedstawicielstwo, kupujący jest zobowiązany do wysłania myszki do Dream Machines za pośrednictwem wybranego przez siebie kuriera lub pocztą. Wszelkie uszkodzenia powstałe podczas transportu do Dream Machines są wyłączną odpowiedzialnością kupującego. Obejmuje to uszkodzenia spowodowane niewłaściwym opakowaniem lub uszkodzenia podczas transportu. Gdy mysz zostanie naprawiona lub wymieniona, Dream Machines będzie odpowiedzialne za odesłanie myszki do kupującego i pokryje koszty ubezpieczenia do miejsca przeznaczenia. Ponadto wszelkie uszkodzenia produktu po zwrocie należy odnotować w formularzu odbioru.
• Inne kraje, poza wymienionymi powyżej, będą zobowiązane do pokrycia wszystkich kosztów związanych z wysyłką do autoryzowanego centrum serwisowego oraz kosztów zwrotu naprawionego przedmiotu kupującemu. W takim przypadku kupujący jest odpowiedzialny za odpowiednie zapakowanie i wszelkie koszty ubezpieczenia lub uszkodzenia podczas transportu.
5. Dream Machines dołoży wszelkich starań, aby naprawić lub serwisować produkty szybko i terminowo. W większości przypadków naprawę można wykonać w ciągu 14 dni roboczych. Jeśli sprawa gwarancyjna wymaga dodatkowego czasu, Dream Machines będzie nadal próbowało przyspieszyć ten proces. Kupujący mogą w każdej chwili skontaktować się z Dream Machines w celu uzyskania aktualnych informacji o aktualnym statusie gwarancji.
POLITYKA GWARANCJI:
1. Kupujący nie jest zobowiązany do pakowania sprzętu w oryginalne opakowanie, ale jest zobowiązany do zapakowania sprzętu w sposób bezpieczny, aby nie został uszkodzony w transporcie. Dream Machines zdecydowanie zaleca używanie oryginalnego opakowania, aby zminimalizować możliwość uszkodzenia podczas transportu. Za wszelkie uszkodzenia spowodowane nieprawidłowym opakowaniem ponosi wyłączną odpowiedzialność kupujący.
2. Dream Machines zezwala na modyfikacje swoich produktów, ale jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane przez te modyfikacje lub spowodowane przez użytkownika przez modyfikacje spowodują utratę pełnej gwarancji bez względu na wyrządzone szkody. Części zainstalowane lub dodane do produktu Dream Machines mogą w niezamierzony sposób wpłynąć na inne części, co spowoduje utratę gwarancji.
3. Wszelkie dodatkowe modyfikacje lub części dodane przez kupującego należy usunąć przed wysłaniem produktu do gwarancji. Jeśli w produkcie pozostanie jakakolwiek dodatkowa część lub komponent, Dream Machines nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia tego urządzenia, które nie zostało dostarczone przez Dream Machines. Dream Machines postara się, najlepiej jak potrafi, utrzymać dodatkowe części w tym samym stanie i miejscu, w jakim zostały wysłane. Dream Machines zastrzega sobie prawo do usunięcia wszelkich dodatkowych części w razie potrzeby.
4. Dream Machines zastrzega sobie prawo do wyczyszczenia całej pamięci w naszych produktach. Obejmuje to między innymi dyski twarde, dyski SSD lub inne części przechowujące pamięć / dane. System operacyjny można również usunąć, jeśli został zainstalowany, a produkt zostanie przywrócony do pierwotnego stanu fabrycznego. Jeśli został zakupiony z systemem operacyjnym od Dream Machines, zostanie zwrócony ze świeżo zaktualizowaną ponowną instalacją, jeśli to konieczne.
5. Uszkodzenie, za które odpowiedzialność ponosi kupujący, będzie musiało zostać zapłacone Dream Machines szybko i terminowo. Jeśli produkt znajduje się w centrum serwisowym, wszystkie zaległe płatności będą musiały zostać zamknięte, zanim produkt zostanie zwrócony.
6. W przypadku braku płatności Dream Machines po upływie 30 dni zastrzega sobie prawo do naliczenia opłaty za magazynowanie towaru. Nie będzie wyższa niż 5% pierwotnej wartości produktu. Dream Machines będzie przechowywać produkt przez okres do 90 dni, w którym to przypadku Dream Machines będzie zmuszone do jego właściwej utylizacji. Aby otrzymać produkt z powrotem i uniknąć jego likwidacji, całkowity dług, w tym opłaty za przechowywanie, będą musiały zostać opłacone przed upływem 90 dni.
7. Dream Machines zdecyduje wyłącznie o naprawie produktu lub dostarczeniu dokładnie tego samego / lepszego modelu / części. We wszelkich szczególnych przypadkach Dream Machines skontaktuje się bezpośrednio z klientem w celu rozwiązania problemu.
8. Wszelkie reklamacje dotyczące gwarancji lub zgłoszeń serwisowych należy kierować na jeden z wyżej podanych adresów. Jeśli to możliwe i dla szybszej eskalacji reklamacji usług, prosimy o pisanie reklamacji w języku angielskim. Pomoże nam to przyspieszyć proces, ale nie jest wymagane do rozważenia i odpowiedzi ze strony Dream Machines.
BRAK PROBLEMÓW (NTF – No Trouble Found):
1. Jeśli po otrzymaniu i zdiagnozowaniu produktu przez Dream Machines okaże się, że nie ma wady, która jest objęta gwarancją, Dream Machines ma prawo do naliczenia opłaty za niestwierdzoną usterkę.
2. Możliwe NTF z opłatami:
a.) Żądanie gwarancji na laptopa z reklamacją uszkodzonego wyświetlacza, który nie jest uszkodzony. Obejmuje to tzw. bleeding poniżej podanego powyżej odsetka lub wadliwych pikseli, które są mniejsze niż liczba podana powyżej.
b.) Produkt Dream Machines nie działa poprawnie z powodu urządzeń zainstalowanych przez użytkownika. Może to obejmować między innymi pamięć RAM, dysk twardy, dysk SSD lub inne części, które są instalowane przez użytkownika i powodują awarię lub nieprawidłowe działanie produktu Dream Machines.
c.) Wysłanie produktu, o którym kupujący nie poinformował we właściwy sposób Dream Machines o zgłoszeniu reklamacyjnym i zakończenie procedury zgłoszenia gwarancyjnego. Jeśli formularz wniosku gwarancyjnego nie zostanie dołączony do produktu, Dream Machines ma prawo odrzucić roszczenie gwarancyjne. Dream Machines dołoży należytej staranności, aby skontaktować się z użytkownikiem, ale jeśli nie można go znaleźć lub skontaktować się z nim, produkt zostanie przeniesiony do magazynu zgodnie z punktem 6 zasad gwarancji, jak powyżej.
3. Opłata za brak znalezionych problemów jest równoważna z następującą opłatą:
a.) Opłata za odbiór transportu, jeśli transport był organizowany przez Dream Machines
b.) Transport z powrotem do użytkownika końcowego
c.) Dodatkowa opłata w wysokości 34 euro / 34 dolary / 149 zł brutto (kwota uzależniona od kraju siedziby klienta wg uznania Dream Machines) za standardową diagnostykę i za robociznę.
4. Dream Machines ma prawo zatrzymać produkt do czasu uregulowania wszystkich długów. Obejmuje to opłaty za wysyłkę, która nie jest objęta usługą Dream Machines, za prace poza gwarancją, opłaty za przechowywanie i opłaty za brak problemów. Po uregulowaniu długu Dream Machines wyśle produkt z powrotem do kupującego w odpowiednim czasie.
MODYFIKACJE WYPOSAŻENIA LAPTOPÓW DREAM MACHINES:
1. Kupujący mogą otwierać i przeglądać wnętrze produktów Dream Machines.
2. Wszelkie uszkodzenia części lub obudowy spowodowane otwarciem urządzenia nie są objęte gwarancją. Obejmuje to ślizgacze myszy lub inne naklejki.
3. Kupujący, którzy usuwają lub niszczą naklejki z numerem seryjnym, mogą utracić gwarancję.
4. Wszelkie fizyczne uszkodzenia wewnętrznych (lub zewnętrznych) części produktu spowodowane otwarciem będą wyłączone z gwarancji.
5. Kupujący, którzy zdecydują się na modyfikację produktu poprzez lutowanie lub topienie jakiejkolwiek części produktu lub plastiku, unieważnią gwarancję na produkt.
6. Kupujący mogą dodawać części do wnętrza sprzętu, które nie wpływają na normalne działanie sprzętu. Na przykład dysk twardy można dodać do notebooka lub ślizgacze do myszy. Nie ma to wpływu na gwarancję, ale ten nowy sprzęt nie będzie objęty gwarancją i musi zostać usunięty przed wysłaniem do Dream Machines.
7. Jeśli części dodane przez kupującego spowodują konflikt w produkcie, Dream Machines usunie te części. Jeśli nie było innej wady, Dream Machines ma prawo naliczyć opłatę NTF wymienioną powyżej.
8. Wszelkie uszkodzenia spowodowane przez te modyfikacje lub spowodowane przez użytkownika przez modyfikacje spowodują utratę pełnej gwarancji, nawet bez względu na uszkodzenia. Części zainstalowane lub dodane do produktu Dream Machines mogą w niezamierzony sposób wpłynąć na inne części, co spowoduje utratę gwarancji.
WYŁĄCZENIA GWARANCJI (KAŻDE Z NASTĘPUJĄCYCH MOŻE UNIEWAŻNIĆ GWARANCJĘ):
1. Elementy i komponenty, które nie są częścią oryginalnego zakupu wyposażenia Dream Machines.
2. Uszkodzeń wynikających z nieprawidłowego montażu komponentów dodanych do sprzętu Dream Machines przez kupującego lub osobę trzecią.
3. Uszkodzenia spowodowane przez wodę lub inne płyny.
4. Usterki spowodowane nieprawidłowo działającym oprogramowaniem lub oprogramowaniem antywirusowym.
5. Sprzęt, który był naprawiany przez osoby / podmioty nieuprawnione.
6. Urządzenia z numerami seryjnymi produktów, które zostały zmienione lub usunięte z dowolnego komponentu lub akcesorium. Dotyczy to sytuacji, w których naklejka z numerem seryjnym lub wewnętrzne plomby gwarancyjne zostaną usunięte lub uszkodzone.
7. Przypadki, w których sprzęt został uszkodzony w wyniku wypadku, klęski żywiołowej, celowego lub nieumyślnego niewłaściwego użytkowania lub zaniedbania, niewłaściwej konserwacji lub nieprawidłowego użytkowania produktu (w tym uszkodzenia termicznego).
8. Przypadki, w których sprzęt został uszkodzony w wyniku nieprawidłowej instalacji lub niewłaściwego podłączenia urządzenia peryferyjnego.
9. Przypadki, w których sprzęt został uszkodzony w wyniku awarii zasilania zewnętrznego lub innego wypadku.
10. Przypadki uszkodzenia sprzętu w wyniku części, których nie wyprodukowała lub nie sprzedała Dream Machines.
11. Wszelkie fizyczne uszkodzenia sprzętu zewnętrznego i wewnętrznego (w tym między innymi uszkodzenie klawiatury i touchpada, takie jak uszkodzenie klawiszy, wyciągnięte klawisze i pęknięcia).