OGÓLNE ZASADY GWARANCJI DREAM MACHINES
DEFINICJA I OGÓLNE INFORMACJE:

1. Dream Machines odnosi się do Dream Machines sp. Z o.o. lub każdego innego partnera Dream Machines, który ma wyraźną zgodę od Dream Machines do sprzedaży ich produktów jako reprezentant firmy. Główne biuro Dream Machines sp. z o.o. zarejestrowane jest w Warszawie, Polska przy ulicy Wołoskiej 16, 02-675. E-mail korepondencyjny dla serwisu support@dreammachines.pl.

2. Dream Machines gwarantuje, że sprzedawane produkty posiadają gwarancję jakości I poprawnego działania. Gwarancja jest ważna globalnie (oprócz wyjątków opisanych poniżej), naprawy zostaną przeprowadzone przez podmioty autoryzowane przez Dream Machines, dalej zwane Serwisem.

3. Tylko produkty sprzedane przez Dream Machines lub autoryzowanego partnera podlegają gwarancji. Rozpoczęcie okresu gwarancyjnego jest ustalane przez wewnętrzny system sprzedaży I jest przeprowadzane przez Dream Machnes. Faktura lub rachunek, który został zatwierdzony przez Dream Machines, jest traktowany jako dowód zakupu. Przedmiot objęty gwarancją, będzie dalej nazywany sprzętem komputerowym.

4. Zawiadomienie o gwarancji jest przeprowadzone przez adres e-mail lub przez list wysłany do biura, na adres podany powyżej. Wyjątkiem jest Ameryka Północna, której gwarancja jest przeprowadzana przez formularz kontaktowy na stronie www.dreammachines.io

OKRES GWARANCYJNY:

1. Standardowy okres gwarancyjny dla sprzętu komputerowego Dream Machines to:

a.) Unia Europejska (w tym Polska)

• Laptopy – 24 miesiące z wyjątkiem określonych poniżej podzespołów:

• Zasilacz – dwanaście (12) miesięcy gwarancji.

• Bateria – 6 (sześć) miesięcy gwarancji.

• Ekran – dwanaście (12) miesięcy gwarancji z określonymi specyfikacjami.

• W sytuacji pojawiania się tzw. Bad pixels, ekran zostanie wymieniony w sytuacji gdy:

• będzie ponad 6 bad pixeli w matrycy Full HD.

• będzie ponad 8 bad pixels w matrycy 3K/4K.

• W sytuacji gdy pojawią się prześwity (tzw bleeding), ekran zostanie wymieniony jeżeli poziom prześwitu będzie większy niż 5% przez filtr ND. Test prześwitu powinien zostać przeprowadzony na laptopie w naturalnie oświetlonym pokoju.

• Wszystkie inne problemy z matrycją będą analizowane indywidualnie przez autoryzowany Serwis.

• Myszka – 24 miesiące.

b.) Reszta świata (w tym Stany Zjednoczone)

• Laptopy – 12miesiący z wyjątkiem określonych poniżej podzespołów:

• Bateria – 6 (sześć) miesięcy gwarancji.

• Ekran – dwanaście (12) miesięcy gwarancji z określonymi specyfikacjami.

• W sytuacji pojawiania się tzw. Bad pixels, ekran zostanie wymieniony w sytuacji gdy:

• będzie ponad 6 bad pixeli w matrycy Full HD.

• będzie ponad 8 bad pixels w matrycy 3K/4K.

• W sytuacji gdy pojawią się prześwity (tzw bleeding), ekran zostanie wymieniony jeżeli poziom prześwitu będzie większy niż 5% przez filtr ND. Test prześwitu powinien zostać przeprowadzony na laptopie w naturalnie oświetlonym pokoju.

• Wszystkie inne problemy z matrycją będą analizowane indywidualnie przez autoryzowany Serwis.

• Myszka – 12 miesiące.

c.) Okres gwarancyjny jest ważny od ustalonej daty w punkcie 3 Definicji i Ogólnych Informacji.

PROCEDURA NAPRAWY:

1. Jeżeli defekt został zauważony na sprzęcie dostarczonym przez Dream Machines, Kupujący jest zobligowany do zawiadomienia o defekcie nie później niż 7 dni od znalezienia defektu.

2. Zawiadomienie o defekcie powinno zostać przesłane poprzez e-mail lub pocztę na adres wymieniony powyżej.

3. W ciągu 3 dni roboczych, autoryzowany serwis potwierdzi otrzymanie wniosku o pomoc serwisową i dostarczy informacji Kupującemu jak rozpocząć procedurę gwarancyjną lub poprosi o dodatkowe pytania w celu lepszego wyjaśnienia zaistniałego problemu. Jeżeli opisany defekt nie zostanie odnaleziony, lub nie spełnia postanowień gwarancyjnych, osoba informująca zostanie powiadomiona w ciągu 3 dni roboczych.

4. W większości sytuacji, sprzęt musi zostać wysłany do Serwisu lub do biura Dream Machines. Wyjątki opisane są poniżej:

• Laptopy:

• W Rzeczypospolitej Polskiej, laptopy są objęte gwarancją „Door to Door”. Gdy zostanie potwierdzona prośba serwisowa, zostanie wysłany list przewozowy i przyjedzie kurier w celu odebrania przesyłki. Następnie zostanie przeprowadzona naprawa i laptop zostanie odesłany do Kupującego. Kupujący nie ponosi żadnych kosztów. Wszelkie uszkodzenia, które pojawią się podczas transportu zostaną pokryte przez ubezpieczenie firmy kurierskiej. Koszty ubezpieczenia pokrywa Dream Machines. Prosimy mieć na uwadze, że wszelkie uszkodzenia produktu, powinny zostać wylistowane na załączonym dokumencie. Wszelkie uszkodzenia podczas transportu z powodu nieprawidłowego zapakowania ponosi Kupujący.

• W Unii Europejskiej, Kupujący jest zobligowany to wysłania laptopa Dream Machines przez swojego kuriera lub pocztę. Wszelkie uszkodzenia podczas transportu z powodu nieprawidłowego zapakowania ponosi Kupujący. W tym uszkodzenia z powodu nieprawidłowego zapakowania lub podczas transportu. Gdy laptop zostanie naprawiony, Dream Machines jest odpowiedzialne za transport laptopa do Kupującego i poniesienie kosztów ubezpieczenia. Wszelkie uszkodzenia produktu zostaną odnotowane na załączonym dokumencie.

• Inne kraje, poza Unią Europejską, Kupujący jest zobligowany do zapłaty wszelkich związany z transportem kosztów do autoryzowanego serwisu i koszty powrotu do Kupującego. W tej sytuacji Kupujący jest odpowiedzialny za poprawne zapakowanie i wszelkie koszty ubezpieczenia transportu.

• Myszka:

• W Unii Europejskiej (w tym Rzeczypospolitej Polsce), Kupujący jest zobligowany to wysłania myszki Dream Machines przez swojego kuriera lub pocztę. Wszelkie uszkodzenia podczas transportu z powodu nieprawidłowego zapakowania ponosi Kupujący. W tym uszkodzenia z powodu nieprawidłowego zapakowania lub podczas transportu. Gdy myszka zostanie naprawiona lub wymieniona, Dream Machines jest odpowiedzialne za transport myszki do Kupującego i poniesienie kosztów ubezpieczenia. Wszelkie uszkodzenia produktu zostaną odnotowane na załączonym dokumencie.

• W Stanach Zjednoczonych, Kupujący jest zobowiązany do wysłania myszek do partnera Dream Machines przez swojego kuriera lub pocztą. Wszelkie uszkodzenia podczas transportu z powodu nieprawidłowego zapakowania ponosi Kupujący. W tym uszkodzenia z powodu nieprawidłowego zapakowania lub podczas transportu. Gdy myszka zostanie naprawiona lub wymieniona, partner Dream Machines jest odpowiedzialny za transport myszki do Kupującego i poniesienie kosztów ubezpieczenia. Wszelkie uszkodzenia produktu zostaną odnotowane na załączonym dokumencie.

• Inne kraje spoza listy, Kupujący jest zobligowany do zapłaty wszelkich związany z transportem kosztów do autoryzowanego serwisu i koszty powrotu do Kupującego. W tej sytuacji Kupujący jest odpowiedzialny za poprawne zapakowanie i wszelkie koszty ubezpieczenia transportu.

5. Dream Machines dołoży wszelkich starań by naprawić i zwrócić sprzęt z serwisu jak najszybciej. W większości sytuacji, naprawa trwa do 14 dni roboczych. Jeżeli gwarancja wymaga dodatkowego czasu, Dream Machines będzie kontynuować starania w celu ustalenia problemu i rozwiązania go. Kupujący posiadana pełne prawo do skontaktowania się z Dream Machines w celu otrzymania zaktualizowanych informacji na temat przedmiotu gwarancji.

6. Wszelkie uwagi odnośnie gwarancji lub serwisu powinny zostać wysłane listownie na adres wymieniony powyżej. W celu przyspieszenia rozwiązania skargi prosimy przesyłać go list w języku angielskim. Nie jest to obligatoryjne, jednakże znacznie przyspieszy cały proces.

PAKOWANIE I PROCESOWANIE:

1. Kupujący nie jest zobligowany do zapakowania przesyłki w oryginalne opakowanie, jednakże jest zobowiązany do spakowanie całego sprzętu, w sposób bezpieczny tak by nie uległo uszkodzeniu podczas transportu. Dream Machines zachęca do używania oryginalnych opakowań w celu zminimalizowania wszekich możliwych uszkodzeń podczas transportu. Wszelkimi uszkodzeniami spowodowanymi niepoprawnym pakowaniem zostanie obarczony Kupujący.

2. Każda dodatkowa modyfikacja lub część, którą dodał Kupujący, powinna zostać usunięta przed wysłaniem produktu. Jeżeli jakaś część zostanie dodana i zostawiona wraz z produktem Dream Machines, firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia tej części. Dream Machines dołoży wszelkich starań , by utrzymać dodatkowe części w takiej samej kondycji i lokalizacji w jakiej zostały dostarczone. Dream Machines zastrzega sobie prawo do usunięcia dodatkowych części jeżeli będzie to konieczne.

3. Dream Machines rezerwuje sobie prawo do wyczyszczenia pamięci naszych produktów, w tym dyski twarde, SSD lub inne części z pamięcią. System operacyjny może zostać również usunięty lub przeinstalowany i produkt zostanie przywrócony do swoich ustawień fabrycznych. Jeżeli laptop został zakupiony z systemem operacyjnym w firmie Dream Machines, zostanie przeinstalowany system jeżeli będzie to konieczne.

4. Wszelkie szkody, które zostaną określone jako szkody Kupującego muszą zostać zapłacone przez Kupującego jak najszybciej. Jeżeli produkt jest w Serwisie, wszelkie należności muszą zostać uregulowane przed opuszczeniem Serwisu. Te koszty mogą zostać nałożone z powodu, ale nie wyłączone, złego pakowania produktu lub nie zgłoszenia uszkodzenia wraz z wysłaną przesyłką. Po otrzymaniu przesyłki zwrotnej, paczka powinna zostać obejrzana w obecności kuriera i podpisana wyłącznie wtedy gdy stan paczki będzie zaakceptowany przez Kupującego.

NIE ZNALEZIONO USTERKI (NZU):

1. Jeżeli po diagnostyce przeprowadzonej przez Dream Machines, nie odnaleziono usterki, która podlega zapisom gwarancji, Dream Machines ma prawo do obciążenia Kupującego kosztami „nie znaleziono usterki”.

2. Możliwe sytuacje „nie znaleziono usterki”:

a.) Żądanie gwarancji dla uszkodzonej matrycy laptopa gdy nie znaleziono uszkodzenia matrycy. W tym efektu bleedingu poniżej opisanej, akceptowalnej ilości, w tym również zjawiska bad pixel.

b.) Produkt Dream Machines nie funkcjonuje porpawnie z powodu zainstalowanych urządzeń przez Kupującego. W tym zawiera się, ale nie ogranicza: RAM, HDD,SSD lub inne podzespoły, które są zainstalowane przez Użytkownika i powodują brak poprawnego działania.

c.) Wysyłanie produktu, o którym Kupujący poprawnie nie poinformował Dream Machines i nie wypełnił wszystkich niezbędnych dokumentów.

3. Koszty NZU są równe:

a.) Koszty dostawy, jeżeli została zorganizowana przez Dream Machines.

b.) Koszty wysyłki od Dream Machines do kupującego.

c.) Dodatkowe koszty w wysokości 20 dolarów/euro lub 80 złoty. (Waluta jest zależna od lokalizacji Kupującego), za diagnostykę.

4. Dream Machines ma prawo do zatrzymania produktu tak długo, aż wszystkie zobowiązania zostaną uiszczone. W tym koszty transportu, które nie zostały pokryte przez Dream Machines, koszty poza gwarancyjne i „nie znaleziono usterki”. Gdy zobowiązanie zostanie uiszczone, Dream Machines wyśle produkt do Kupującego.

MODYFIKACJE SPRZĘTU DREAM MACHINES:

1. Kupujący mogą otworzyć i sprawdzić wszystkie wewnętrzne części Dream Machines.

2. Wszelkie uszkodzenia części wynikające z otwarcia laptopa nie podlegają gwarancji. W tym ślizgacze lub inne naklejki.

3. Kupujący, który usunął lub uszkodził naklejki z numerem seryjnym traci gwarancję.

4. Wszelkie wewnętrzne fizyczne uszkodzenia (lub zewnętrzne) spowodowane otwarciem lub ogólnie, nie zostaną poddane warunkom gwarancji.

5. Kupujący, którzy zdecydowali się by zmodyfikować swój produkt przy pomocy lutowania, topienia jakiejkolwiek części lub plastików, tracą gwarancję.

6. Kupujący, mają możliwość dodawania części do środka sprzętu, który nie wpływa na normalne użytkowanie laptopa. Przykładowo, dodatkowy dysk twardy dodany do laptopa. Tego typu dodatek nie wpływa na gwarancję, ale jednocześnie nie powoduje, że dodatkowa część zostaje objęta gwarancją i musi zostać wyjęta przed wysłaniem urządzenia do Dream Machines.

7. Jeżeli części zakupione przez Kupującego, będą wpływały negatywnie na osiągi produktu Dream Machines, zostaną one usunięte. Jeżeli ta część była powodem usterki, Kupujący zostanie obciążony kosztami NZU, opisanymi powyżej.

WYJĄTKI GWARANCYJNE:

1. Elementy i komponenty, które nie są oryginalnymi częściami zakupionymi z produktami Dream Machines.

2. Uszkodzenia wynikające z niepoprawnej instalacji komponentów dodane do Dream Machines przez Kupującego lub Użytkownika.

3. Uszkodzenia spowodowane przez wodę lub inne płyny.

4. Uszkodzenia spowodowane przez niepoprawny system lub wirusa.

5. Sprzęt, który był naprawiany przez nieautoryzowaną osobę.

6. Urządzenie z numerem seryjnym produktu, który został usunięty lub komponent z brakiem numeru seryjnego. Odnosi się to również do sytuacji w której numer seryjną jest naklejką, która została uszkodzona lub zniszczona.

7. Sytuacje w którym sprzęt został uszkodzony przez wypadek, katastrofę naturalną, intencjonalną lub nieintencjonalne uszkodzenie, niepoprawnie użytkowanie lub gdy produkt nie był wykorzystywany według swojego przeznaczenia.

8. Sytuacją gdzie sprzęt został uszkodzony przez niepoprawną instalację lub niepoprawne podłączenie do nich peryferii.

9. Sytuacją w której sprzęt został uszkodzony z powodu błędu zewnętrznej dostawy mocy lub innego wypadku.

10. Sytuacji w której sprzęt został uszkodzony przez części nie wyprodukowane lub sprzedawane przez Dream Machines.

11. Jakiekolwiek fizyczne uszkodzenia do wewnętrznego i zewnętrznego sprzętu.

12. Dream Machines może zapewnić tylko wymianę na ten sam model, lub w wyjątkowych przypadkach, sytuacja będzie rozwiązywana indywidualnie.